Видеонаблюдение на складове за дърва и гатери

Публикувано от MB Vision 28.01.2016 0 Коментари

Видеонаблюдение за склад за дърва

Според влезлите вече в сила изисквания по Наредба 1, а именно:

 

„Чл. 14а. (1) Обектите по чл. 206 ЗГ се оборудват със система за постоянно видеонаблюдение, която отговаря на следните изисквания:

1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство;

2. да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последните 3 календарни месеца;

3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и изходи на обекта;

4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;

5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на системата.“

са в сила изискванията за инсталация на система за видеонаблюдение.

Като начало ще се спрем на това, какво е препоръчително да се ползва като техника.

От опита ни последните 2 месеца можем да разделим обектите за продажба на дървесина на 2 типа:

  • Обекти, при които камерата за видеонаблюдение може да се монтира непосредствено на самият вход или портал на склада или максимално на 3-5м
  • Обекти, при които камерата може да бъде инсталирана на 8-15м

Това, което препоръчваме на клиенти, чийто складове попадат в първата група е следната комбинация:

  • HD камера с резолюция 1MP. Моделът Dahua HAC-HFW1000R е HD-CVI камера с резолюция 720p и фиксиран обектив 3.6мм. Ширината на ъгъла на заснемане е около 60 градуса, а инфраред светодиодите покриват разстояние до 15м в нощен режим. Виж тук повече за камера за видеонаблюдение Dahua HAC-HFW1000R
  • 4-канален HD-CVI двр рекордер Dahua HCVR4104C-S2. Моделът е напълно съвместим с камерата и извършва запис при HD резолюция. Виж тук подробности за ДВР рекордер Dahua HCVR4104C-S2
  • Хард диск 4ТБ. За да се покрие изискването по наредбата за запис 24ч в денонощието, 7 дни в седмицата за период от 90 дни е нужен точно такъв хард диск. Ако трябва да сме точни HD камера при 24-часов режим на запис за 90-дневен запис се нуждае от 3.7TB

По този начин събрана системата струва 630-650лв с ДДС като в тази сума са предвидени 20м кабел, букси и захранване за камерата.

Ако разстоянието, на което може да бъде инсталирана камерата е над 8-10 до 15 метра то комбинацията, която препоръчваме е следната:

  • HD камера с резолюция 1 MP и варифокален обектив. Така след фиксиране на камерата може допълнително да бъде направена настройка на приближение и фокус и да се постигне резултат, който отговаря на изискванията по наредба. За целта може да бъде ползвана HD-CVI камера Dahua HAC-HFW1100R-VF с цена около 135-139лв с ДДС
  • Ако бюджета позволява, то за 45лв повече някои от нашите клиенти избират камера с резолюция 1.4MP и моторизиран обектив. Какви са предимствата на моторизираните обективи може да прочетете тук
  • За ДВР рекордер може да ползвате вече представеният по-горе модел Dahua HCVR4104C-S2
  • Хард диск 4TB

В този вариант цената на цялостната система е около 720-750лв.

 

Ако се колебаете при избора на техника, то моля обърнете се за съвет към нашите онлайн консултанти.

Остави коментар